Du kan köpa alla viktiga varor via desinfektionsfabriken.com.

Arbetar du inom livsmedelsindustrin eller inom vården så kan du beställa alla varor som du behöver av dem.

Hela EU har brist på tvålpumpar och sprayer. Likaså biocider och glycerin och till stor del alkohol. Det leder till höga priser.

Desinfektionsfabriken.com har inga problem med sina leveranser. Preparat som C-vitamin som pulver toppar företagets försäljningslistor just nu.

Affären drivs av välkända Gert Strand AB som har sålt desinfektionsmedel sedan 2008.

Produkterna är alla av premium kvalitet och är baserade på företagets Triple Action koncept. I det flesta fall är desinfektionsmedel ett par biocider.

ytdesinfektion

Vi gör inte så. Biociden används för att bryta ned smuts och virus på ytor.

Med Desinfektionsfabriken Smutsknäckare ligger du alltid steget före.
Produkterna innehåller även extra mycket tensid. Denna ger medlen en extremt vätande effekt och tar hand om all smuts.

Det är en unik komposition som gör att bakterier och virus dör direkt.

De är katjoniska, det betyder att de är positivt laddade. positivt laddade. Coronaviruset har en negativ laddning.

Bakterierna blir angripna fysikaliskt med en positiv laddning, det betyder att bakterierna inte har en chans att överleva.

Handdesinfektionen måste vara skonsam mot huden. Förkylningsvirus överlever lätt en vanlig handspritning. Risken att smittas av dessa kvarstår och då kan man bli ett lättare offer för coronaviruset.

desinfektionsmedelstillverkaren säljer handdesinfektion. Ytdesinfektion i 500 ml sprayflaska. Likaså Smittstopp bakteriedödande tvål.

Företag och vårdinrättningar kan få specialpriser med ett delvis utspätt koncentrat. En flaska som kostar 100 kr normalt kan med koncentrat blandas för 20 kronor.

Då drygar du ut användningen längre. Det blir många flaskor. Många kan spara upp till 500 flaskor med den metoden. Samt all dieselrök när flaskorna och pumparna och det färdiga desinfektionsmedlet fraktades runt.

Försök att hitta andra vägar. Du kan köpa preparatet på flaska enligt många olika literintervall.

Nu känner du till hemligheten bakom desinfektionsfabrikens leveranser.

Det finns även ett triple action desinfektionsmedel för visir. Låt medlet verka ett tag. Finns även som 1-liters koncentrat som räcker till 100 flaskor.

Börja med att späda ut koncentrat med en mängd vatten för att få rätt styrka, sedan kan du använda preparatet på flera olika skyddsutrustningar. Om du hellre vill så kan du köpa ett visirbad.

Det förhåller sig så att desinfektionsfabriken.com startade för att förse vårdföretag med livsviktiga produkter för att bekämpa virus.
Koncentratet är billigare än plastflaskorna.

Varorna får ett högt betyg av coronavirus.info.info.