Destvatten är dricksvatten som igenom destillation har gjorts mycket fräscht från lösta och uppslammade ämnen såsom metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i typiskt, odestillerat vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten innehar enorm användning i tekniska och experimentella sammanhang som måste ha vatten samt där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som exempel på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, samt i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt ger beläggningar på metall som vanligt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på butelj.

För någonting mindre krävande applikationer alternativt processer används inte allt för sällan avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Är det riskabelt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte farligt för normalkonsumenter att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker stora mängder mer än ett par liter vatten om dagen, måste dock inte dricka avsaltat vatten.

Det kan avlöpa personer som svettas kraftigt p.g.a. idrottsutövning alternativt arbete i godhjärtad ett klimat.

I de fallen är det inte säkert att ens vanligt kranvatten innehåller nog med mineralämnen, hurså bidrag av salttabletter alternativt motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav och destillerat vatten

Djurläkare, distriktstandläkare, lab, högskolor, doktorer och sjukhus steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta använder man en mycket prisvärd vattendestillationsapparat från destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i åravis om inte i decenier.