Vad är tvål? Jo, tvål är en eller flera naturliga tensider.

Det finns både naturliga och syntetiska tensider.

Tvål är en tensid oavsett om den är ekologisk eller konventionell.

Tvål och syntetiska rengöringsmedel fungerar på samma sätt – de minskar vattnets ytspänning mellan vattnet och smutsen.

Tvål är alkaliska salter. Fasta tvålar görs i regel med hjälp av natriumhydroxid.

Flytande tvål (såpa) görs med hjälp av kaliumhydroxid.

En syntetisk tensid är manipulerat fett som man behandlar med petrokemikalier, exempelvis etylenoxid.

I äkta fast tvål och såpa brukar inte tensider tillsättas. Vanlig tvål är lätt biologiskt nedbrytbar.

Förtvålning?

Tvål är en blandning av salt av fettsyror.

Förtvålning innebär att en fettsyra reagerar med en bas och bildar ett salt.

Vanlig fast tvål är salt av t ex kokosfettsyra och natriumhydroxid.

För att fett ska förtvålas krävs en stark alkalie, exempelvis kaustiksoda eller lut.

Vid tvålframställning sönderdelas fettet till glycerol och fettsyror.

När fettet är sönderdelat fälls sedan tvålen ut genom en tillsats av natriumklorid (salt), så kallad utsaltning.
Tvålen tillvaratas och efterbehandlas på olika sätt.
Den kvarvarande vätskan från förtvålningen är ganska rik på glycerol (glycerin) från fettet, naturligt glycerin.

Hur kan tvål rengöra?

Tvål fungerar genom att den sänker vattnets ytspänning.
Tvål, vatten och olja är gjort av molekyler.
Några molekyler är hydrofiler vilket betyder ungefär “vattenälskande”, andra molekyler är hydrofober vilket betyder att de är frånstötande.
Olja och vatten blandar sig inte med varandra.
Tvål är  en lång molekyl som har en hydrofil och en hydrofob ända.
Vattnet dras till den hydrofila änden och oljan dras till den hydrofoba änden.
Två motsatsmolekyler med tvålen i mitten.
När vattnet sköljs av håller tvålen sig till vattnet och oljan sig till tvålen.

Ett problem med “vanlig” tvål är att den tvättar ren och dödar bakterier och andra mikroorganismer men bara vid själva tvätten.
Efter bara några minuter kan huden krylla av miljontals nya bakterier. Det finns – mig veterligen – bara en tvål som håller bakterierna borta med långtidsverkan
och det är Smittstopp. Dödar inte med farliga kemikalier utan med en ny metod; En katjonisk polymer som tar kål på de negativt laddade bakterierna.