Svenska villaägare har jämt haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare och förråd. Men algväxt kan också förekomma på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna variant av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt mycket ovårdat ut.

Fast man ska fortfarande vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det främsta sättet att undvika bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt staket är att utföra vanligt underhåll, såsom regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är dessutom rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det likaså ökar risken för besvär med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större möjlighet att växa. Detta beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar samt staket. Därutöver brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis behöver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar också vara svårare att upptäcka då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på om man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger.

Har man exempelvis haft besvär med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän sömnighet.

Det bästa sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för oerhört gamla hus där man var observant för dessa bekymmer.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att fixa ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!