Det kan leda till stora omkostnader att fixa tak och takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Ibland kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker dessutom om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många hustak till trevliga platser för mossa. Särskilt om hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är således vanligare med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är viktigt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in under takpannorna och då vintern kommer med kyla och frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan brista. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan väck. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det krävs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att undersöka varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan befintlig mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt ta bort mossan. Detta utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort uttorkad mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan dessutom testa att nyttja järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken är rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även aningen vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man ska göra.

Således ska man tänka på hur man kan avvärja att mossan erhåller förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.