Anjoniska tensider är negativt laddade och funkar därför så bra tillsammans med vatten som är positivt laddat. Tensider är i de flesta fall den viktigaste ingrediensen i tvättmedel, diskmedel och andra rengöringsprodukter.

Tensiderna är mycket kluriga och tensidmolekylen binder på ena sidan till sig vatten och på andra sidan fett och smuts. Detta gör att kläder lättare tvättas genom att tvättmedlet gör det lättare för vattnet att tränga igenom samtidigt som det lossar och för bort smuts, samt håller smutsen borta från kläderna i lösning.

Tensider finns i tre laddningar – anjonisk, katjonisk och nonjonisk. Anjonisk laddning betyder negativ laddning, katjonisk betyder positiv och nonjonisk betyder att laddningen är neutral och inte joniseras alls i vatten.

I vatten finns mineraler som kalcium och magnesium och eftersom dessa är negativt laddade så använder man mest anjoniska tensider i tvättmedel och andra rengöringsmedel. Det är främst fet och lerig smuts som behandlas med de anjoniska tensiderna. För feta fläckar är nonjoniska tensider ibland mer effektiva eftersom de skapar en emulsion när de lösts upp. De katjoniska tensiderna reagerar inte alls med vattnets joner eftersom båda är positivt laddade. Man använder ofta katjoniska tensider i sköljmedel och ibland tillsammans med nonjoniska i tvättmedel.

Fram till 40-talet använde man fortfarande främst animaliska och vegetabiliska oljor för att framställa såpa och rengöringsmedel, men efter kriget blev det brist på dessa och man undersökte nya råvaror för att framställa dessa produkter. Petroleumprodukter står som bas för de flesta tensider som framställs idag.

Andra viktiga och vanliga ingredienser i tvättmedel är parfym, komplexbildare, blekmedel, korrisionshämmare, enzymer och konserveringsmedel. Blekmedel finns bara i tvättmedel som är avsett för vittvätt.

Man delar ofta in tvättmedel i två större huvudgrupper och de kallas fintvättmedel och fulltvättmedel där fulltvättmedel helt klart är vanligast. Fintvättmedel är avsett för fintvätt, handtvätt och känsliga plagg och fulltvättmedel för övriga tyger. Det finns också kombinationstvättmedel som består av tvättmedel kombinerat med t ex sköljmedel eller blekmedel.

Det finns också olika typer av tvättmedel där den vanligaste typen är pulvertvättmedel. Därefter kommer flytande tvättmedel som slog igenom på 80-talet, det är ofta bättre på att bekämpa fettfläckar medan pulvertvättmedel är tuffare mot vanlig smuts. Det finns också tvättmedel i geléform, tabletter och granulat.

När man tvättar vita kläder så kan man använda tvättmedel för vittvätt, det innehåller blekmedel och en speciell formel som gör att det funkar även i ganska låga temperaturer. Ofta har man lite ömtåliga plagg eller bara en önskan att inte slita så mycket på sina kläder och vill tvätta dem i 40 grader istället för 60 och med dagens vittvättmedel är det möjligt. Kulörtvättmedel har inget blekmedel i sig och är därför en aning skonsammare mot plaggen som tvättas.

Tvättmedel är idag väldigt lätt att få tag på, det går att köpa i alla närbutiker och varuhus. Med tvättmaskinens hjälp är det enkelt att ha rena kläder i alla lägen, annat var det förr när man fick skrubba dem för hand med såpflingor. Anjoniska tensider gör att de flesta fläckar går bort med relativt låga temperaturer.