Påväxt, alternativt mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken eller vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en god idé att försöka få bort det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan skåda med blotta ögat. Vad som räknas hit är då och då diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är således en mycket bred grupp organismer, där vissa kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är bara hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första steg är alltså att se över ventilation, men även omgivande dränering ifall problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel gro på rent kakel, men ofta hopas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och övrigt gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, förutom att se över ventilationen, att rengöra noga med hjälp av diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten med tanke på att det vanligtvis leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man bör aldrig använda klorin, varken över släta alternativt porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med avlastning av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där få verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av olika firmor som sysslar med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.