Mossa på takpannor är rent odugligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan medföra att takpannorna sprängs.

Mossa kan också förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. För den skull är det angeläget att inte låta mossa expandera över taket.

Mossor är vanliga växter, endast i Sverige finns det omkring tusen olika sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten ganska löst i underliggande material. Det är alltså inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga bekymmer med näringsfattig samt sur miljö vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, alternativt som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att expandera över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett problem som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är relevant med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är även en bra idé att se över träd som står i närheten av huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Det är en procedur som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är enormt miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är således väldigt betydelsefullt att tänka på hur illa man vill få bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att skrubba undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan även använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan resultera i fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.