Ifall man behandlar sin trädgård på korrekt vis kommer mossan försvinna. Det förekommer nästan tjugotusen skilda sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa gillar fukt och växer helst där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och köld föregås av en successivt kallare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka enormt bra, förutsatt att mossan redan har fått grepp. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det därefter kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer också mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har god dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna till mossans utbredning.

I södra Sverige har man sett ett ökande problem med växande mossa i gräsmattan. Ett par anledningar kan vara sur nederbörd samt milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man snart en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så vis givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

Eftersom de många milda vintrarna som har varit räcker det numera inte alltid att enbart ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att tillintetgöra mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på Granngården, till en oerhört billigare penning. Man finner det på hyllan för grisfoder. Var noggrann med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man mixa själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, ungefär 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till omkring 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte motverka att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså väldigt betydelsefullt att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning.

Man kan också nyttja Fulstopp, det tar också bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och på samma gång så dålig som möjligt för mossan.