Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för många människor vilka som funkar bäst. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga och fukt, och har en högre tålighet än till exempel vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord samt för mycket vatten. Mossa kan också börja växa på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan bli ett problem därför att mossa behåller vätska och när temperaturen går ner till frysgrader kan det leda till att pannorna spricker. Således är det angeläget för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man trots det anser att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i minst ett år, helst längre, därför att se hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fantastisk talang att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är dock möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt god dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Om man vill äga en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man bör utföra ofta, helst två gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att använda sig av en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan uträtta på höstkanten, kan det även vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Många medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker åt ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.