Inte nog med att ett hus med mossa på taket kan ge ett träligt intryck det kan också påverka husvärdet, Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan dessutom leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av diverse slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över tak. Mossa är en tålig växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig också då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Således blir det inte endast återuppstånden mossa när det blir blött, det blir även mer mossa än tidigare.

Mossa uppskattar att växa på tak som helst ligger i skugga, exempelvis på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kyligt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar samt små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna orsak är det viktigt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det bästa sättet att undkomma mossa på taket är att arbeta i preventivt syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver givetvis inte fälla träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa frånvarande är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring på takpannorna. Det hjälper inte lika bra ifall man har rådande mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan för hand en regnfattig dag. Därefter kan man möjligen använda sig av medel som dödar mossan. De ska dock användas med rejäl försiktighet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till diverse gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten elimineras och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allting.

Utan Fulstopp är lavarna – somliga ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.