För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som möjligt så kan det hjälpa att veta om det handlar om mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en oönskad gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det betydelsefullt att se till så att dränering är god. Det är också en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan också växa på takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan emellanåt vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en klar risk för fall, och man bör vara vaksam ifall man har takplattor av betong då dessa lätt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan för hand rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte gillar.

Alger är organismer som utvinner energi. Vanligtvis händer detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och väldigt stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar oftast ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger ger en grön nyans i själva färgen. För att få undan alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (d.v.s. målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är viktigt att nyttja munskydd för att inte löpa risk att andas in exempelvis sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska prova ifall man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte funkar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att bruka ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är oerhört miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och somliga kan avge syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte totalt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför enkelt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således olika sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!