Bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor tillhör en grupp växter som vanligen går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på exempelvis stenar i skogen, och man kan upptäcka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och erhåller sin näring från bland annat regn samt fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har konstant öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – till exempel vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundtals är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras växtsätt skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de tycker om att gro på torra samt soliga platser. Lavar är vanligtvis grå eller grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett problem gällande mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på hustak av tegel, eternit och skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de går sönder när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste eliminera den för hand en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan medföra att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett frekvent bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligtvis behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och stundtals även kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill ta bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras oerhört varsamt. Det är relevant att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att ge gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att motverka att mossan inom kort kommer åter.

Man kan också använda mycket klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man bör dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli väldigt fina inslag i ens trädgård.