Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort stor succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att handla på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu olagligt att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till omkring 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det främsta sättet att bli av med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre fördelaktig för mossväxt. Det utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa tycker om att gro där det finns fukt, och helst en aning skugga. Det är en robust växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter igen blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan miljö blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så bra som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att skänka gräset ett försprång. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, alltid i anknytning med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska trivas igen är det angeläget att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en ordinär orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder samt källare. Således finns det många orsaker till varför man ska ha en god dränering kring sitt hus.

Man ska dessutom gödsla lite då och då därför att gräset ska bli kraftfullt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare tips är att ständigt nyttja gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli våt, det eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att ta hand om den kontinuerligt, inte enbart sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.