Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn och fukt i närbelägen miljö. Det finns omkring tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Många arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är svårt att avverka. Det första man ska ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro exakt där. Mestadels beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att nyttja uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men ganska otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla samt nyttja kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, samt på hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Detta därför att mossa medför så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. För den skull är det angeläget att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika sätt. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand eliminera mossan med torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som åstadkommer så att mossan inte kan ges fäste och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska ha funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man använda sig av olika medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att röra om med hjälp av vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör tänka på att motverka återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det bästa man kan göra att verka preventivt, med bra dränering och näringsrik jord med neutral pH.