Mossor och lavar är ett par stundvis till synes identiska växter, men de skiljer sig åt på många olika vis. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på platser med mycket väta och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är oftast gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med assistans av porer i sina bladliknande utskott eftersom de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor ha rotliknande utskott som förbinder växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura och blöta, till exempel illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med bra dränering, önskvärt pH-värde och ordentligt gödslat – inte lika resistent som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och när det åter blir blött och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs även att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel samt skiffer, vilket medför att de kan kom igång och växa på taket.

Det är viktigt att man håller efter sitt tak så att mossa inte ska kom igång och växa på det då det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna spricker och man får fuktskador och mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar däremot, växer helst på torra samt soliga platser. De är en symbios av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme samt skydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem samt blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att klara sig helt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav samt renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan också florera ihop med örter samt mossor. Vissa lavar växer på trädstammar och får då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven.

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då olika syror som långsamt löser upp stenen samt utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det handlar om lavar är stundtals invecklad, med tanke på att det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket vis laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är således ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man få bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.