Mossor och lavar är emellanåt mycket lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt skilda växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De uppskattar att expandera där det finns fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan dessutom växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, blad och dessutom mossporer på taket. Det utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten genom konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern tågar in och mossan utsätts för köld. Således är det viktigt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det gör att mossan inte trivs och för den skull inte börjar växa.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat gro över taket. Det främsta sättet är att avverka mossan för hand, men det är ett ganska enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en alldeles ordinär färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort enbart en aning mer kraft och envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror närapå alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att ordna innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns massor undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har flera användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder användning av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger olika nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav skänker en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man antagligen kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.