Det är inget lätt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad med tanke på att den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Givetvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar klara vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det förekommer myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis nära material som innehåller kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att veta då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – exempelvis murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i flera år ifall miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger också sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte bringa dålig lukt. Ofta luktar den inget alls, men emellanåt kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Ifall man misstänker att man har fått angrepp av äkta hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp bör man ta bort det angripna materialet samt närliggande material som säkerhetsmarginal. Det ska brännas direkt med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att undanröja tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med Tvärstopp samt bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.