Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel gillar att utöka där det förekommer fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att slänga, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det komplicerat att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte växa över fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.