Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis undermåligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man känner en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta känna lukten. Det är alltså inte varje gång lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ostört. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har skett sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, till exempel källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat resulterade i att det uppstod en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Vanligtvis utförs detta så effektivt att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Således är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att ges en bättre dränering bör man ta bort alla växter och all jord kring husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man först undersöka hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det ultimata sättet att till fullo bli av med mögel och dessutom de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har omfattande mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig ekonomisk hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på rätt sätt! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.