Mögel i husvagn är ett besvär som kan fördärva semestern helt och hållet. Det är även en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står outnyttjad som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inne när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel samt inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver även näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också mycket värre tillstånd vilka kan få dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan känna den. Man bör också veta att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppleva lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av olika luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det dessvärre förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta en del andra saker för att motverka både dålig lukt och påväxt.

En god sak är att ta ur alla löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inomhus. På så sätt undviker man inte endast att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att göra rent husvagnen ingående innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan också vara något att tänka på när man använder husvagnen, därför att det då ofta är många personer som lever på en mycket liten yta, vilket kan leda till illa lukt, fukt och i flera led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och därmed undvika mögel i husvagn.