Mögelborttagning, eller mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus på grund av olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En viktig anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som effekt, ifall man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan få mögel samt annan påväxt. Det är nästan alltid en konsekvens av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om dålig dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall även andningssvårigheter.

Man kan också drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn på grund av de problem som mögel innebär. Det är alltså angeläget att bli av med möglet och motverka att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite olika vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Det gör så att man blir av inte endast med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Somliga utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att känna till att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha rengjort grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Detta kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen.

En annan metod så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är för den skull en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man därefter åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, göra rent oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!