Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte endast i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har även valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Det medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man dessutom risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, särskilt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en verkningsfull metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar enbart av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta många gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då får man även bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Vidare är det angeläget att fundera på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa komponenter som dålig lufttillförsel.