Det finns en del saker att tänka på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer diverse metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det förekommer samt vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan utöka sig relativt kvickt i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en följd av bristfällig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta mindre och dåligt ventilerade, vilket direkt blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Följaktligen ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer och hur utbrett mögelangreppet är.

Oavsett hur omfattande eller smått mögelangreppet är ska man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Ofta rör det sig om bristfällig dränering samt lufttillförsel och ifall man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på skilda sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är emellertid inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå och kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det främsta sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och rent, som sedan behandlas med hjälp av Fulstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin och bristfällig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.