Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel vanligtvis beror på fukt är det således centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att många hus är dåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig lufttillförsel är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan resultera i fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som sömnighet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man undersöka orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en utförlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att lokalisera upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat eller vinäger (fast inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt eftersom effekten inte är bättre än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det förångas. Denna ånga kan leta sig in annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man brukar även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att fullkomligt få bort inte enbart svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.