Det finns olika preparat som man kan använda vid mögeltvätt. Listan kan göras lång över diverse mer eller mindre kostsamma medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det dyra medlet jämt det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är annorlunda, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal matthet. Ofta lider flera personer i huset samtidigt av liknande symptom.

För att mögel samt annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det viktigt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga saker är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan vara allting från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska växa fort behöver det vara en behaglig temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax ovan vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att gro. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att gro.

Man kan identifiera mögel på lite skilda sätt, bland annat är det ganska vanligt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det eventuellt växer delvis synligt och att man börjar få något eller några av ovan nämnda symptom. Det är inte jämt enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att uppfatta lukten av mögel, särskilt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är betydelsefullt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset måste genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset rent, även på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort bidra om den har blivit angripen av mögel och alger. Oftast kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Dessvärre spelar det ingen större roll vilket preparat man använder. Tester visar att det funkar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En god sak att tänka på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en bra färg. Detta verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart tvätta med hjälp av mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en samt två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel och i kakelfogare, kan det vara inbjudande att använda sig av klorin. Det är inte bara dåligt för miljön, klorin funkar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat alternativt vittvinsvinäger.

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.