Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och utför ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer och mycel. En del mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, bortsett från fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna behandling.

Det är alltid angeläget att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester alternativt vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet enklare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får bort även mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.