När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då felaktigt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synlig mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte vänta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt briljanta luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att handskas med mögel är att helt enkelt eliminera och byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det ofta är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att åtgärda de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering om det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan också hjälpa om temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det betydelsefullt att fogarna är riktigt täta och att man äger en god ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars kvickt kan hitta ett fotfäste.

En torr och fräsch miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.