Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Samtliga känner till vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket blott om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är oerhört intressant är att nästan alla nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med bildats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då bara kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn till ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Närapå alla har vi nog en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom oerhört praktisk till det mesta; man kan uträtta fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog endast fantasin som lämnar åt andra användningar, exempelvis rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man bör dock akta sig för att nyttja högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och omedelbar exponering mot betong då det rentav kan försämra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar lite energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt mycket varmt vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig oftast av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar därför mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Studier har visat att bruk av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.