En krypgrund kan enkelt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad alternativt om den är felkonstruerad. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset samt marken. Vanligen använder man betong samt lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga samt att man lätt kan korrigera sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

På sensommaren samt tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men oerhört sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Följaktligen bör man i preventivt syfte behandla alla krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man ska utföra är naturligtvis att sanera därför att bli av med mögel samt dålig lukt. Sedan är dränering, uppvärmning samt uttorkning av yttersta vikt. Avverka all jord samt mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar och grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid en aning som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett ifall man väljer en specialisolering eller en generell typ är att isoleringen ska fungera som kondensspärr och för att reducera ångtrycket under sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är dessutom användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna på vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel om man enbart har haft lindriga besvär med mögel samt fukt. Har man å andra sidan större problem bör man använda isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja korrekt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Det kan genomföras på diverse sätt, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan dessutom ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.