Anticimex är möjligtvis det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligtvis finna i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner samt bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan bruka gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast oerhört besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så fort som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att ordna en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra besiktning av hus och villor före köp eller försäljning därför att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är mycket bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att bedöma om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig ventilation till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.