På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera helt fantastiskt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan resonera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet det beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna mixa det själv. Och det är precis det som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att motverka alger, mögel, mossa och lavar i alla utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare och andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med använda bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara aktsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.