Det värsta du kan göra som husköpare är att köpa ett hus med fuktproblem. Problemet blir nära nog som i 2008 års finanskris där amerikanska institutionella investerare blev sittande på så kallade toxic debts, det vill säga, skulder som inte betalade sig. Fuktproblem är nära nog detsamma. Du som husköpare köper ett hus och tar någonstans mellan 90-95 skuldsättning och handen på hjärtat så brukar de flesta slå sig ner på en tajt budget för räntebetalningar och eventuella amorteringar. Om något större bekymmer inträffar så kommer marginalerna att bli enormt små, och ännu värre om huset börjar tappa i nytta då det äter opp all marginal som man åstadkommit igenom värdeökningen.

Hurså är då fuktproblem så farliga?

Fuktproblem har i själva verket inget tak för hur mycket det kan anlända att kosta. Nästan vilket annat ingrepp i hus har ett tak för kostnaden alternativt i alla fall en motsvarande värdeförändring, men framför allt fuktproblem har inte dessa proportioner. Fuktproblem uppstår därför mögel, mossa, hussvamp samt de vanligaste ställena det uppkommer är i badrum, källare, blottad betong samt andra miljöer med dålig dränering. En vink i vad en fuktskada kan komma att kosta är att snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kronor och att typvärdet ligger på mellan 200 000 samt 400 000 kronor. Det betyder att det inte är en särskilt skojig utgift när man inhandlat ett nytt villor. Det värsta är att en sanering av denna art lätt äter upp hela det egna kapitalet i ett hus.

Vad ska man tänka på när man handlar hus för att undvika detta?

Ta reda på vad du köper före du köper det. Det är till samt med lagstadgat i Jordabalk. 4 kap § 19 samt heter för undersökningsplikt. När man köper ett hus så handlar man i vad som heter befintligt skick. Det är helt opp till dej att genomföra en fullgod evaluering av huset. Och man måste vara uppmärksam på vad det innebär. I enlighet med en studie som Konsumentverket genomförde under 90-talet så visade det sig att det är mycket som inte levs upp till vid ett husköp.

Exempelvis så visade det sig att hela 38 andel av alla husköpare inte fick någon information från sin mäklare om deras undersökningsplikt och att de faktiskt handlar i befintligt skick. Hela 27 procent fick aldrig bevista fastigheten samt alarmerande 35 procent fick aldrig visat någon boendekostnadskalkyl.

Men det värsta av allt var att det visade sig att hela 20 procent av alla besiktningar som utförs blott redovisades oralt till dess uppdragsgivare, det vill säga, husköparen fick aldrig något fysiskt bevis på besiktningen. Hela meningen med en granska är att man får ordna på problemen som huset har, men före allt för att besiktningsbolaget i de flesta fall eftersom besiktningen åtar sig förpliktelse för eventuella fel som kan uppstå inom den närmaste framtiden och om ingen fysisk redogörelse finns så har köparen ingenting som kan backa upp detta förpliktelse från besiktningsmannen. Samt detta i sammansättning med att i tre av fem fall så fick uppdragsgivaren aldrig ordna på vad som minsann ingick i granska.

Det visade sig oxå att hela 25 procent av alla husköpare efter en tid upplevde bland annat fuktproblem eller någon annan typ av bekymmer med huset som de köpt, trots besiktning.