Det som många enkelt glömmer bort när de får problem med lavar, mossa, mögel, alger och svampar är hur hållbar sanering som egentligen görs när man avlägsnar problemet. När man antagligen sitter där med problemet så är tyvärr bland det sista man tänker på hurdan den sanering man är på väg att genomföra kommer att affektera annalkande generationer?. Men tänk efter en liten tag på dina barn, samt hur det kommer affektera dem? Många gånger finns det miljövänliga val för att göra en fullgod sanering, tyvärr så kostar de en aning mer.

Men det är inte alltid som det behöver kosta mer. Värdet av ett gott samvete har för många ett högt belöning, och för andra så har vetskapen om att ens barnbarnsbarn kan leva i lugn och frid på denna jord ett långt mycket högre pris än två hundra- eller tusenlappar extra. För att inte dryfta om den direkta influens: att barnen leker i direkt till en sanering som kanske inte är den mest miljövänliga samt mestadels så brukar det miljöovänliga och vara ohälsosamt.

Varaktig sanering i praktiken

Det bästa är givetvis om ett hus är byggt på så vis att det står emot angrepp från alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp redan från begynnelsen samt att före allt vind, utrymme under hus, badrum och andra ytor med potentiellt dålig dränering i förbindelse till blottad betong. Men när det väl uppstår bekymmer måste man agera. Det finns en rad olika saker man kan göra när man får ett bekymmer. Nedan presenteras ett par vanliga, men luriga bekymmer med sina respektive lösningar:

Bristfällig arom vid yttervägg av timmer

Detta är ett bekymmer som är kan vara en aning svårt att lista ut, men det beror i nio av tio fall på felbyggnation vid installation av fönsterbleck. Man har helt enkelt förbisett så inte hela den blottade ytan täcks. Det är förhållandevis lätt att åtgärda i teorin samt om det inte gått för långt. Man tar dän det nuvarande fönsterblecket samt undersöker hurdan allvarsam skadan är, sedan tar man bort och byter ut det trämaterial som är skadat och handlar samt installerar ett nytt fönsterbleck; se till att det nya fönsterblecket verkligen täcker hela ytan samt är rätt installerat. Kontakta en fackman om du är diffus!

Mögellukt från så kallade flytande golv

Flytande golv är de golv som är uppreglade eller ligger platta på marken. Skadan uppstår då avfall samt träflisor som ligger kvar mellan själva golvet och betongen, eller inuti betongen, börjar mögla. Det lömska med dem är att det inte behöver tillföras någon väta extern väta utan materialet i sig innehåller så pass mycket väta att det börjar mögla. Det bästa av allt är att riva opp installationen, avlägsna materialet samt anlägga åter det igen. Se till att ingen extern väta kommer till punkten samt ansats om genomförbart att använda en annan konstruktion. Man kan oxå undertryckshålla golvet så lukten inte tränger ut, men det kan i värsta fall bara vara en kortvarig lösning.

Vilket problem som uppstår så är det angeläget att beakta användningen av kemikalier vid själva saneringen. Hållbar sanering är nyckeln till en glad framtid och om själva lösningen är varaktig så betyder det att saneringen oxå kommer hålla i många år framöver.