Väta, mögel och hussvamp är bokstavligen talat börjat (kulmen eller slutet) på ett allvarligt problem för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är ingalunda ovanligt att de uppstår samtidigt och de har liknande symtom samt konsekvenser.

Fukt

Väta erhålla ofta i miljöer med bristfällig dränage såsom utrymme under hus, badrum och ytor med blottad betong. Man måste vara mycket försiktig med fukt då det är “inkörsporten” till de andra ett par problemen med mögel och hussvamp. Fukt kan ibland vara besvärligt att identifiera, men det finns två sätt som man kan begagna för att se om man har bekymmer med väta. Först och främst kan man oftast känna som en frän doft när man kommer in i ett plats som har problem med väta, det varar bara några sekunder, men man känner det alltid. Det doftar typ om man lämnar träningskläder i träningsväskan en dag utan att stuva ur dem. Man kan också se det på att det erhålla som mörkare zoner i betong, samt annat material som har uppsugningsförmåga, samt om du känner på det så känns de våta.

Mögel

Mögel är allvarligare. Mögel uppstår mestadels som en bieffekt av fukt. Mögel har en tendens att dölja sig i skrymslen samt vrår och är därför i stort sätt lika besvärligt att känna igen som väta, men känner igen det på sin lukt som är frän. Det är minsann möglet som gör att du kan kunna att det finns en fuktskada då fukten ger upphov till mögel. Mögel kan också ge upphov till somliga hälsoproblem då det utsöndrar sporer i sin närmiljö som kan vara farliga att inandas. Det kan bland annat ge upphov till, och framför allt försvårig av, astma samt små barn kan ta skada av att vistas för länge i en mögelangripen ett klimat. Mögel kan med rätt näringstillgång expandera i temperaturer enda ned till noll grader. Vid sanering av mögel använder man enklast en mögelhund som letar rätt på alla angrepp och sedan dödas de genom att ta bort dess näringskälla och avlägsna fukten. I riktigt allvarliga fall måste kemikalier användas; hyr då in experter för bästa resultat.

Hussvamp

Hussvampen är en villaägares verkliga mardröm. Den syns samt märks mestadels inte förrän det är för sent. Hussvamp finns latent i de flesta trähusen och ligger och väntar på att blomstra opp. Det stora problemet med hussvamp är att den själv kan bilda väta och transportera den samt tack vare detta skapa en utmärkt ett klimat där den kan expandera. Hussvampen behöver därför inte alltid vara relaterad till fuktproblem, vilket är lömskt. Hussvampen behöver kalk för att kunna neutralisera oxalsyra som erhålla då hussvampen bryter ner trämaterial. Utan kalk så kan hussvampen inte sprida sig. Man skall på grund av detta vara extra alert på hussvampsangrepp när man exempelvis gjort en renovering av grunden eller rökgång då man frigör kalk som finns i materialen. Om man avlägsnar ett hussvampangripet område i ett hus ska man vara frikostig och avlägsna det trä som finns minst en meter runt omkring det angripna området för att skapa en buffertzon.

Avslutningsvis skall man alltid agera så snart man upptäcker ett bekymmer med fukt, mögel alternativt hussvamp då det blir exponentiellt mer komplex ju längre man väntar med att avhjälpa problemet.