Fukt, betong och mögel är en kombination som inte bordar bra i ett hus. Många är problemen som kan uppstå. I själva verket är det ingen kombination utan framför ett flödesdiagram: fukt och betong tillsammans kan ge upphov till mögel som inte är att leka med. Om man får problem med mögel så måste man bums genomföra en sanering av detta för att undvika att behöva förbättra hela alternativt delar av sitt hus.

Hur börjar mögel växa?

Mögel föredrar mörka samt våta miljöer, det är därför som mögel börjar växa på saker i kylskåpet; bröd, ostar, och kanske till samt med andra saker. När det gäller hus så översätts detta till diverse miljöer med bristfällig alternativt potentiellt dålig dränage, exempelvis i källare, badrum, i vid grunden och andra ytor av betong som har bristfällig dränering. De flesta hus har två punkter där dräneringen är sämre, alternativt precis så bra som den behöver vara under normala förhållanden. Problemen uppstår under vår och höst då blåst samt snö under perioder kan vara högre än vanligt vilket gör att dessa riskzoner når en punkt där husets egen förmåga att avlägsna fukten helt lätt inte är tillräcklig.

Vad som händer när det regnar och blåser är att väta tränger in i huset, men så inom kort det är över så börjar det torka upp igen och de miljöer som är mest utsatta för väta; betong till exempel, blir igen torra. Under vår samt höst så brukar det regna och blåsa, för det första, mycket mer, och för det andra, under mycket längre kontinuerlig tid samt därjämte utan att det hinner torka opp. Resultatet blir att riskzonerna kommer att vara under konstant väta samt det är här som mögel samt hussvamp trivs.

Man kan identifiera mögel bland övrigt genom att det ger källa till bristfällig lukt. Har man någonsin varit i ett omklädningsrum för fotbolls- alternativt ishockeyspelare så känner man en nära nog frän arom där; det är mögel i sin förklaring. Också städskrubbar i offentliga inrättningar luktar oftast som mögel.

Vad gör man när man fått ett mögelangrepp?

Nyckelordet är mögelsanering. Så inom kort man misstänker att man har problem med mögel bör man ta in en expertfirma för att bedöma hur allvarligt problemet är, det bästa är att ta en mögelhund som totalt enkelt luktar sig till var du har bekymmer. Är angreppet lättare så kan man mestadels med enklare metoder bekämpa det, oftast brukar det räcka med att man ställer in en fuktavlägsnare som man låter stå på två timmar per dygn för att få bort fukten som i sin tur skänker upphov till problemet. Är det å andra sidan allvarligare så finns det annorlunda kemikalier som man kan behandla möglet med. Det rekommenderas starkt att använda sig av experter då man oftast behöver begagna skyddsutrustning och det krävs förkunskaper för att begagna sig av kemikalierna.

För att bryta rekommenderar vi starkt att du antingen inhandlar en luftavlägsnare som står på bestående alternativt att du överväger att anlägga om ventilationen om du märker att du har frekvent bekymmer med mögel i de utrymmen där du har problem med fukt; betong, utrymme under hus samt grund.