Många villaägare pratar om att de har bekymmer med svartmögel, men vad är egentligen svartmögel? Svartmögel är i själva verket ett samlingsnamn för många annorlunda typer av mögel som alla har enhetlig element att de är av mörkare ton, därav namnet; svartmögel.

De flesta typer av mörk alternativt svart mögel avsöndrar bastant lukt och producerar stora mängder gift, alternativt toxiner. Dessa kan utgöra en allvarsam hälsofara för en familj att leva i. Svartmögel kan expandera både synligt och dolt, det är därför lömskt då man inte med säkerhet alltid vet om man har bekymmer med svartmögel. Det enda sättet kan ofta blott vara att man känner mögellukt som indikerar att det finns problem med mögel.

Annorlunda arter av svartmögel

Svartmögel är som sagt ett samlingsnamn för olika typer av mögel. De vanligaste är de därnäst som dessutom kan ha en mycket negativ effekt på hälsan.

Alternaria är ett mörkgrönt till brunt mögel som kan ge upphov till astma, allergen och patogen.

Aspergillus är ett blågrönt till bäckmörkt mögel som har närmare 190 annorlunda underarter. Det kan ge källa överkänslighet, aspergillosis samt till och med kräfta.

Cladosporium är ett grågrön till brunsvart mögel. Detta är det vanligaste möglet i Sverige samt känns igen då det oftast drabbar väggar i form av små svarta prickar. Det kan ge källa till astma och olika typer av infektioner i proteinbaserade vävnader som naglar och hud.

Fusarium är ett gult till rödbrunt eller rödlila mögel som är vanligt i anknytning vattenskador på hus. De kan ge källa till offentligt olust hos folk.

Penicillum är ett blågrönt mögel som minsann inte blott är elakt. Det finns ungefär 150 olika arter, och även om det kan ge källa till allergier och astma så är det antagligen flest känt för att det används för att alstra penicillin samt annorlunda typer av ostar.

Stachybotrys är ett grön till svart mögel som man ofta kan hitta i badrum. Anledningen är att de lever på alternativt nära stoff med högt innanmäte av cellulosa. Man skall vara väldigt försiktig med denna mögeltyp då den kan vara väldigt giftig. Den kan ge upphov till lungblödningar, allmänna irritationer i både hy samt luftvägar, näsblod, trötthet, allergier samt det kan till och med demolera kroppens egna immunförsvar.

Att genomföra mögelsanering av svartmögel är inte alltid de lättaste, inte alla typer av svartmögel svarar på intensiva behandlingar saneringsvätskor då dessa inte tar bort toxinerna som möglet producerar. Detta har som resultat att även om själva möglet ser ut att försvinna, i de fall det är synligt, så kommer det att ligga kvar latent samt toxinerna kommer fortgå att förgifta närmiljön.

Det är i dessa fall mer rekommenderat av experter att använda sig av antingen, alternativt både och, så kallade luftrenare som mögel- samt luftsanerar tack vare fotokatalysatorer, det vill säga, ljus.

Svartmögel brukar man vanligt hitta i badrum, på vinden, i källaren och på fasaden. I hus med krypgrund kan svartmögel oxå trivas bra. Också om det inte kan verka så allvarligt, så kan ett svartmögelsangrepp på en framsida, om den inte tas hand om i tid, anföra till att man måste genomgöra en djupgående fasadrenovering.

Den bästa samt mest hälsosamma lösningen på ett problem med svartmögel är att så snart som genomförbart kontakta en professionell firma som kan genomföra en komplett sanering. Även om det kostar ett par kilo är det mestadels billigare än av att blunder missa lite svartmögel samt tvingas förbättra delar av sitt hus.