Är man villaägare kommer man förr alternativt efteråt, med en aning otur, att behöva genomföra en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa olika metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger samt mögel.

Först samt framförallt måste man men känna igen ett kanhända alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, uppstår. Det brukar vara utrymme under hus samt badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det finns betong som har påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna och dåliga arom. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är en aning som problem med bilen, ju längre tid det går till man grejar problemet, ju mer kommer det att kosta att förbättra det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man absolut har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska anträda sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Avhängig på hur allvarligt angreppet är kan man antingen genomföra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en professionell saneringsfirma som exempelvis Anticimex alternativt dylikt. Kostnaden att hyra in en kunnig firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan begagna för att genomföra sin alg samt mögeltvätt samt det är enorm skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart ett litet antal kronor per liter och ända upp till många hundra kronor per liter. Samt det behöver inte alltid vara det dyraste som är det bästa.

I en besiktning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att inget av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan totalt mögelfri efter ett år. Samt det mest flagranta var egentligen att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I samt för sig lämnar denna blandning ännu lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett hyfsat bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades totalt ta bort all antydning till påväxt av mögel.

Det går alltså att fullborda en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, bara två få kronor per liter, med vanligt diskmedel.