Anticimex är förmodligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag samt har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt affärsverksamhet med tusentals anställda. Företagets affärsidé är enormt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri ett klimat. Detta gör att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att föregripa bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer fullgod än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från bristfällig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt hitta i badrum och andra fuktigamiljöer.

Privatpersoner och företag

Anticimex inriktar sig på att förse till både privatpersoner samt affärsverksamhet med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina service i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur inkluderar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess omgivning på ett alternativt annat sätt. Det bestämt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både boningshus och sommarhus. Anticimex arbetar enormt metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan begagna gifter som är specialanpassade för just den typen av anfall. Detta är en tjänst som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast enormt besvärliga samt framförallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och antagligen till och med hussvamp. Något som är absolut är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig främst samt framförallt att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10 000 och 15 000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket antagligen anlända opp på många hundratusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att fullborda granska av hus och villor innan köp eller försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt behagligt för både kund och försäljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen opp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning är relaterat till våra byggnader samt mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma service som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de affärsverksamhet som anlitar de där att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering samt brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för affärsverksamhet och assistera de där undvika problem inom de två sistnämnda områdena.