Det finns många anledningar till att man gör en fasadrenovering, mestadels så brukar det vara att huset eller byggnaden har blivit hyfsat föråldrad att det helt enkelt är tid att byta eller att man byter för att uppdatera stilen på huset. Det finns dock två anledningar som inte är så trevliga och kanske inte heller så nödvändiga. Jag skulle vilja kalla de för “de sämsta anledningarna” till att genomföra en fasadrenovering.

Det flesta av de sämsta orsakerna beror på dåligt underhåll då detta omsider kan förstöra huset. Bland dessa så hittar du all art av påväxt som alger, lavar, mossa, mögel samt hussvamp som kan ge upphov till bristfällig lukt. Mestadels brukar dessa problem komma till följd av en eller flera anledningar som listas nedom:

– Dålig dränage vid utsatta punkter
– Dåligt underhåll, frånvaro av fasadtvätt och allmän rensning
– Anhopning av blad samt gräs mot naken betong till exempel bas alternativt utrymme under hus
– Dålig byggnation som medger att väta ansamlas på somliga punkter

Vad gör man när fasaden är riktigt taskig?

Huset fungerar på absolut samma sätt som bilen, vad jag syftar på är att ju längre tid man låter ett problem vara ju dyrare kommer det att bli att fixa det. Samt kostnaden stiger oftast exponentiellt vilket gör det billigast att anordna så fort man upptäcker det. Det är alltså absolut billigast att arbeta preventivt. Jämnt bidrag samt kontroll kan för många kännas som tungt samt tidskrävande, men ana jag, det är i längden det bestämt bästa för ditt hus, dig samt före allt din börs.

Dessvärre så är det inte allt för många som tar sig tid att genomföra detta preventiva arbete utan “hellre” väntar till problemen erhålla och tar hand om dem som de kommer. Detta kan i viss utsträckning fungera, så lång tid man upptäcker problemen i tid. Problemet med metodologin är att man mestadels upptäcker problemen väldigt sent samt de har alltså redan spridit sig så pass att de bildat stora bekymmer. Samt då återkommer vi till oerfaren nämnt angående kostnaderna.

Om problemet har uppstått så ska man så inom kort som möjligt fixa det. Ta först och främst kontakt med ett företag som kan effektuera en sanering av huset för att utrota problem mögel samt hussvamp, till exempel Anticimex som är ledande på den svenska marknaden. Detta kommer kosta ett par tusenlappar, men det är bättre att spendera dessa än att reparera fasaden för att efter fem år upptäcka att det fanns latenta bekymmer med mögel samt hussvamp som vid det här laget helt och hållet förstört huset.

Ta sedan kontakt med två olika byggfirmor och begär offerter. Man kan nu hasta lite långsammare, de värsta problemen har Anticimex tagit hand om så man har råd att ta sig två veckor för att hitta en bra offert. Den svenska byggmarknaden har de senaste åren varit en “sellers market”, det vill säga, byggföretag har mestadels kraftig pris de känner för då väntetiderna är enormt långa. En del företag ligger kvar i samma tänk, men det senaste året har byggandet avtagit samt man kan alltså hitta firmor som tar mycket mindre betalt än andra. Det blir rätt stor skillnad i slutändan om byggföretaget tar 300 eller 600 kronor i timmen för samma göromål.

Se till att de absolut byter ut allt material som är dåligt, det kan kosta mycket att vara girig på kort sikt då resultatet blir att man måste göra om arbetet om det inte görs rätt.

Ett tips vi ger är att man spenderar extra vid en en renovering av fasaden då man kan passa på att förbättra fasaden på huset samt på så sätt höja värdet på det och på så sätt tjäna åter lite på kostnaden!