Svenska husägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina villor. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, utrymme under hus och förvar. Men algväxt kan också förekomma på hustak, ytterväggar samt staket, men är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är framför att det oftast är visuellt exponerade, och det ser totalt lätt enormt ovårdat ut.

Fast man bör ännu vara försiktig, om man låter det gå 10-15 år utan att genomföra någonting till algerna så kan de börja göra skada då de omsider äter sig in i träet. Dessa är oftast gröna alger samt anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet samt de äter sig därför inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika problem med alger på hustak, ytterväggar och gärdsgård är att genomföra normalt underhåll, som jämn rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har bekymmer med mögel samt alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt samt kan då potentiellt placera grunden till mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta oxå ökar risken för bekymmer med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar vanligtvis ge källa till mer allvarliga problem då dessa ges större chans att expandera. Detta beror på att denna art av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer som hustak, ytterväggar och staket. Därjämte brukar dessa miljöer vara exempelvis badrum, tvättstugor samt källare som mestadels kräver mer arbeten än andra utrymmen om det erhålla behov att renovera dem i samband med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att hitta då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på om man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som totalt lätt “luktar sig” till om samt var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inne har en benägenhet att vara hälsofarlig då det omsider kan börja expandera giftigt mögel och alger.

Har man till exempel haft bekymmer med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att väta tränger in i eljest icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan bildas är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän trötthet.

Det bästa sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att främst samt framförallt förebygga att väta tränger in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar samt möjliga punkter där fukt kan preja in. Äldre hus har oftast sämre tätning än modernare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var alert för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder genomföra en genomgång av sitt hus för att se om det finns ett litet antal punkter där fukt har ansamlats samt i sådana fall kontakta experter som kan undersöka närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att avhjälpa ett problem ju mer kommer det att kosta att avhjälpa problemet!