Ett av de vanligaste försäkringsanspråken beror på problem med fukt i hus. Det kan vara besvärligt att ana, men åtta av tio skador på hus kan härledas till fukt. Problem med väta i hus kostar inte blott potentiellt sätt en förmögenhet att bli av med, det kan också bliva ett allvarligt hälsoproblem. Men det finns saker som man kan genomföra för att motverka det.

Det första tecknet är att det luktar dålig, ganska en aning som använda gymkläder som man glömt att stuva upp sedan dagen innan. Man känner det bara absolut när man kommer in i huset. Men låt dig inte luras av att det försvinner nära nog direkt, detta beror på att människans luktsinne fungerar på så sätt att det blott känner av svagare lukter under de första ett par till femton sekunderna för sedan har luktcellerna mättats samt börjar söka efter andra lukter.

Ett andra tecken kan vara att det uppstår kondens på insidan av fönstren, stokastiska alternativt samlade fuktfläckar, rötangrepp på timmer samt vittrande puts- samt stenmaterial. Vad som är farligast är att mögel normalt inte syns med det blotta ögat. Det finns inte särskilt enkel att generalisera vilken typ av hus som potentiellt sätt kan få bekymmer med denna typ av bekymmer. Det har alltså utan åldern på huset att genomföra utan framför sättet som det byggts på, den endaste generaliseringen är att hus byggda efter 1960 har en tendens att få denna art av problem just därför bland övrigt byggmetoder, byggtekniska lösningar samt byggmaterial som inte användes fordom.

De hus som vanligast får bekymmer med fukt är de som är byggda med betongmatta på marken alternativt hus med kryp- alternativt torpargrund som har en ventilering som beror på uteluft eller som har inredd utrymme under hus. Dessa har mest benägenhet att få bekymmer med väta och mögel. Före allt byggdes hus med betongmatta på marken under 1970-talet; nio av tio hus byggdes på så sätt att isoleringen ligger ovanpå plattan och i dessa hus kan man nära nog vara hundra andel säker på att det finns någon typ av fuktskada i huset. Men det kan oxå bero på andra saker, mögel kan i många fall oxå uppstå på grund av vattenskada, tätskicksläckage, bristfällig dränage i badrum och källare alternativt helt lätt väta som blivit inbyggd.

Kostnaden för att anordna ett fuktproblem är mestadels dyrt, enormt dyrt. Det är enormt svårt att ge en allmän siffra, men snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kr, men det kan i många fall handla om belopp upp till 400 000 kr.

Så här kan problem men förebyggas

Om ditt hus är byggt med en matta på marken så kan du genomföra det följande:
– Husgrunden bör slutta iväg från huset eljest rinner vattnet tillbaka mot huset samt blir stående.
– Vatten från stupröret ska också flöda dän från huset.
– Timmer skall inte ha kontakt med betonggolv eller ytterväggar, tänk framför allt på detta i källaren.
– En rabatt i direkt förbindelse till grund binder vatten vilket kan ge problem.

Om du har krypgrund så kan du genomföra det därnäst:
– Allt som beskrivs oerfaren
– Fylla krypgrunden
– Feja opp på marken samt täck över med plastfolie som hindrar att det dunstar från marken

Och kom ihåg att problem med fukt i hus är ingenting att leka med.