Många svenskar har problem med äkta hussvamp, men hur avgör man om det är autentisk hussvamp man har från exempelvis mossa, fukt samt mögel? Vad är då skillnaden emellan de olika angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att belysa hurdan den autentisk hussvampen fungerar.

Äkta hussvamp

Det första som man bör kunna om autentisk hussvamp är att det är den bestämt farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt bostad. Den autentisk hussvampen angriper träet eller virket i ett hus. Det som gör den så riskabel är att den själv kan attrahera fukt till träet samt alstra den perfekta miljön för att expandera, och när den växer så växer den väldigt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket samt runt 20 grader varmt samt då kan den växa opp till 5-6 mm per dygn.

Den autentisk hussvampen arbetar genom att äta och fördärva cellulosan i virket som torkar ut samt detta bildar som ett rutmönster i träet samt det endaste som blir kvar är som små kuber av timmer i själva träet, och till slut så vittrar virket sönder i bitar.

I början av angreppet så växer den autentisk hussvampen som en vit beläggning, alternativt mycel som det kallas, över samt inuti på träet. Som kuriosa så kallas den äkta hussvampen för “den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den autentisk hussvampen i våta miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av beläggning. I denna beläggning bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med trä som de kan få energi ifrån, utan de kan fortgå över andra stoff som tegel alternativt sten samt på sätt länka samman två separata träytor.

Det finns ett par sätt som man kan känna igen ett angrepp från autentisk hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker där hussvampen ätit cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, enormt finmalt, damm alternativt stoff som lägger sig ovanpå allt stadd i dess väg när det separeras från svampen.
– När äkta hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det enormt lätt förväxlas med mögel alternativt till och med spindelväv
– Om autentisk hussvamp får expandera under flera år så bildas så kallade fruktkroppar samt det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man genomföra för att föregripa angrepp från autentisk hussvamp?

En av de fundamentala variablerna för att äkta hussvamp ska kunna expandera är att den befinner sig i en våt miljö. Detta kan orsakas på många annorlunda faktorer, men de vanligaste är felaktig isolering, fel utformad ventilation och en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder bort vattnet från husgrunden
– Undvika att deponera tidningar, plast och timmer direkt på golv i källare alternativt dylikt
– Att vatten inte kan komma in via sin skorsten med assistans av till exempel en huv
– Inte bygga igen bas, kattvind eller källartrappor då detta skapar tajta miljöer där fukt kan ansamlas och alstra en miljö där äkta hussvamp kan växa