Klicka på bilden för mer info

Mossa på hustak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att föregripa med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på samt regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket väta samt beredvilligt i skugga. Alltemellanåt kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa samt vad som är lavar eftersom de kan te sig dylik till utseendet, men i regel är växtsättet bestämmande – lavar växer helst inte där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker oxå om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många tak till vänliga platser för mossa. Speciellt om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande hustak.

Det är viktigt att inte låta mossan få något förankring i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna samt när vintern kommer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar samt fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande hustak vilket kan leda till fuktskador samt mögel samt annan påväxt i resten av huset.

Det finns några annorlunda knep för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att boja en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att avverka ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att expandera.

Denna hypotes kan men diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten samt numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna eljest barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att granska hurså mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av de där, alternativt ett litet antal grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett ledigt hustak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli av med allaredan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket blott en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avlägsna mossan. Detta gör man lämpligen en regnfattig samt solig dag då det är som minst chansning för att taket ska vara glatt. Det är oxå mycket lättare att sopa dän uttorkad mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan oxå prova att begagna järnsulfat, ett ämne som säljs i tunn form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan oxå tvätta taket med högtryckstvätt, men det är oxå lite vanskligt då det kan anföra till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hurdan man skall göra.

Nämligen ska man fundera på hurdan man kan förhindra att mossan får förankring på ens tak i första hand. För att bli av med existerande mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.