Klicka på bilden för mer info

Nästan alla villaägare i Sverige har någon gång haft bekymmer med mossa på sitt hustak. Oxå om mossa, och för den delen lavar, som de är mestadels är något bra då det påvisar att luften i dess omgivning är ren och nyttig, så brukar mossa och lavar uppfattas som något fult, samt de flesta vill få dän det från taket.

Man skall dock inte lämna mossa och lavar att expandera ledigt på sina hustak då dessa under vintermånaderna har en tendens att ruttna och detta kan i sin tur leda till att mögel samt alger anträda expandera och dessa in sin tur kan börja tränga genom taket ge upphov till behov av kraftiga takarbeten.

Man bör av den här orsaken avlägsna mossa på taket vid slutet på var säsong för att på så sätt hålla huset i trim samt undvika dyra samt onödiga saneringsarbeten längre fram.

Det är inte blott det faktum att det skadar huset. Statistik har visat att vid försäljning av en villa med mossa på taket brukar generellt uppskattas som ovårdat samt ofint och att potentiella köpare är beredda att betala mindre för dessa hus.

En av anledningarna att man har bekymmer med ett tak är mestadels lutningen på taket. Det finns en gyllene regel som uttalar att ju mindre lutning på taket, ju mer problem kommer man ha. Om man planerar att byta ut hustak, alternativt anlägga om, så är lutningen något som man verkligen skall se över vad som är optimalt för ens hus.

Hurdan kan man avlägsna mossa på tak?

Betong- samt tegelpannor är generellt sätt underhållsfria. Det rekommenderas dock att man en gång om året tar dän den mossa som vuxit opp på taket under det gångna året för att undvika att det förmultnas.

Det enklaste sättet är att anskaffa sig någon form av lösning för att avlägsna mossa från hustak. Anledningen är att dessa oftast är anpassade för att inte skada naturen när de rinner av. De är oftast dyrare, men skonsammare för miljön.

Mät upp lösningen enligt instruktionerna, spreja på hela taket samt låt det agera en stund. Borsta sedan med en piassavakvast tills all mossa släppt. Skölj av med vatten, alternativt vänta till nästa riktiga regnfall för att spara vatten samt göromål. Var alert med att rensa samt dränera stuprören efter regnet då mossan kommer att hamna där i slutet på sin resa.

Det rekommenderas att undvika någon som helst form av mekanisk borttagning, det vill säga, med assistans av vassa föremål för att skrapa dän mossa och lavar, då detta kan skada taket och effektivt sätt möjliggöra att mossan och lavar växer ännu värre kommande år.

Det finns ett ganska beprövat trick för att undvika att mossa och lavar växer på tak och det är koppar. Man monterar helt lätt opp en koppartråd längst upp på taknocken. När det regnar så kommer små mängder koppar att avsöndras från tråden och rinna ned på taket, detta skapar ett lager som skapar en otrevlig miljö för mossa samt lavar att expandera i. Det är men angeläget att veta att koppar löser opp plåt, så det är absolut rekommenderat att byta ut tak- och stuprännor till plast så man slipper detta problem. Det är ännu ett futtig pris man betalar i det stora hela för att undvika mossa på sitt tak.