Klicka på bilden för mer info

Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor samt flera timmar på att försöka få bort mossa och lavar från våra hus samt gräsmattor. Alltemellanåt kan det nästan liknas vid en oändlig process då till exempel grön mossa som växer på gräsmattan oftast återkommer kommande sommar så lång tid vi inte gräver upp hela gräsmattan samt ersätter den med en helt ny. Det finns men ett par tips som kan hjälpa till att underlätta detta göromål.

Det är inte bara i gräsmattan som mossa och lavar växer, det är även på, i, under och över våra hus, mer eller mindre. Specifikt lavar brukar egentligen bara ha ett estetiskt intrång på våra ägor och de är minsann ganska harmlösa. De brukar till och med bara bra indikationer på hur bra luften är där de lever.

Vanligt så brukar man anföra att ju mer lavar som växer, desto renare är luften i dess omgivning. Också om vissa kan tycka att det inte ser så angenäm ut så skall man vara glad då man svart på vitt bor på ett ställe där omgivningen är nyttig.

Det finns ett par ställen där man dock skulle föredra att det växte så mycket mossa och det är bland annat mossa på stenplattor, i gräsmattan, på takpannor och mossa på asfalt. Det finns ett rätt så lätt knep för att bekämpa mossa.

Man tar samt blandar en till ett par deciliter järnsulfat med tio liter vatten för varje 50 kvm gräsmatta. Häll på det under våren runt april-maj för bästa effekt. Detta eliminerar nära nog garanterat expansion av mossa i gräsmattan.

Man kan oxå gödsla gräsmattan under begynnelsen av säsongen för att på så sätt assistera gräset att växa sig över mossan och på så sätt kväva den istället för att det motsatta sker. Då mossa trivs på skuggiga ställen brukar det ofta vara där som den växer bäst. Det finns vissa gräsarter som är anpassade att växa i skuggigare miljöer och det kan rekommenderas att så dessa på de platser där mossan håller på att ta över.

Mossan kommer men alltid att ha ett fördel mot gräset. Vanligt svenskt gräs som de flesta har i sin gräsmatta växer inte mer när temperaturen i jorden går ner under 10 grader, den avstannar totalt. Mossan å andra sidan fortsätter att växa så lång tid den har access till vatten, det vill säga, mossan slutar att växa främst när tjälen lägger i marken. Alltså börjar också mossan expandera i gräsmattan före gräset.

Var skall man då vara aktsam med att mossa växer?

Traditionellt sätt kan mossa anträda expandera på hustak och alltemellanåt på stenplattor som ligger i direkt förbindelse till huset eller husgrunden. Risken är att mossa börjar expandera in mot huset samt avstyra den respiration som en villa behöver. Resultatet kan omsider bliva att mögel, alger och hussvampar börjar växa mellan mossan och huset samt det kan i sin tur ge källa till en rad bekymmer.

Också om mossa kan agera som ett bekymmer för många husägare så är det en naturlig och nödvändig del av vårt ekosystem. Mossor bryter ner alla organiska material i det gröna så att den återställs till vad den var. Om ett träd alternativt ett djur dör i det gröna så kommer detta sakta men absolut att försvinna från det gröna, och det är tack vare mossa som detta är genomförbart.