Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå nyans som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En allmän mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget beskydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används alltemellanåt såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat trä. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En kur med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en vacker samt oföränderlig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt försvar kontra biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå beläggning, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton som ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg utav väder och vind. I litteraturen kan man upptäcka olika rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens struktur har porösare områden eller områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för nederbörd genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att göra prov i god tid innan behandlingen, helst några månader innan, alldenstund resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär såsom obehandlat timmer. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan väta ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas samt spricker
– skänker ett litet till inget resistans kontra svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med ljus och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga närliggande mark samt golvytor vid urlakning.