Klicka på bilden för mer info

Om man börjar få problemens bekymmer, vad är då lösningen för att bliva kvitt hussvamp: sanering? Det antagligen många antar, samt till viss utsträckning är det sant, utan en riktig sanering så kommer hussvampen med all säkerhet att fortsätta växa samt förorsaka med bekymmer. Hussvampens effekt i ett angrepp är dylik det när en automobil går sönder; ju längre man väntar, ju dyrare blir slutnotan, samt det exponentiellt. Vad händer då när man får ett angrepp?

Hussvampen, eller den äkta hussvampen som den kallas ibland, är en svamp som ligger latent i de flesta byggnader. Så länge den inte utvecklas så utgör den inte någon större fara. Problemet är att det är besvärligt att avgöra när den absolut håller på att växa till sig då det oftast börjar i vrår och skarvar samt det alltså är mer eller mindre omöjligt att se ett hussvampsangrepp i tid. Hussvampen, till skillnad från mögel samt mossa, ger inte upphov till dålig lukt om än att vissa experter menar att hussvampen vid relativt färska angrepp luktar en aning som champinjon.

Dessutom kan inte sökhundar, som vanligt kan användas för att finna andra angrepp, användas då dessa inte känner någon skillnad på hussvampar samt andra totalt harmlösa svampväxter. Hussvampen har också ett sätt att föröka sig på som är mycket intressant, som fordom nämnt så ligger den latent till dess att den får access till föda samt börjar då växa, den söker sig då mot punkter där den gillar att expandera som till exempel krypgrunder samt vindar.

Den odlar fram sporer som den sedan i en endaste ansträngning sprider i miljontals över ett större område, man kan säga att hussvampen exploderar sina sporer i ett utrymme, vilket givetvis leder till att hussvampen oxå börjar växa explosionsartat. Hussvampen kan expandera hela femton till tjugo centimeter per månad under rätt förhållande vilket är bra att veta. Det betyder att vad som kan agera ett angrepp som pågått lång tid de facto bara behöver ha vuxit ett par månader sammanlagt.

Hur görs bekämpningen av hussvampen?

Hussvampsangrepp uppstår i bas och botten på en anledning samt det är fukt. Det brukar vara en av två typer av väta det handlar om; antingen är det en läckage, det vill säga att fukt kommer in därför tyngdkraft, detta brukar ofta vara ganska enkelt att åtgärda, många gånger räcker det med att totalt enkelt hitta läckan och täta den så kommer luftfuktigheten direkt att dala. Den andra är att det trycker opp fukt underifrån, i källare alternativt andra ytor av betong som har kontakt med jorden. Detta kan bero på att det finns sprickor i grunden eller att den helt lätt inte är tillräckligt välbyggd i förhållande till naturliga fuktnivån.

Detta gör att väta tränger in och ökar fuktnivåerna i utrymmet, vilket i sin tur möjliggör för hussvampen att växa till sig. Hussvampen växer så länge den relativa fuktigheten är över 85%. En lösning kan således vara att ställa in en värmare alternativt en luftavfuktare i utrymmet där angreppet finns och sätta på den så att man minskar luftfuktigheten. I de flesta fall räcker detta för att hussvampangreppet skall tona ner sig. Betyder då automatiskt hussvamp, sanering de facto; nej, det antagligen inte är hundra procent nödvändigt rent tekniskt också om det känns bättre psykologiskt att ta bort allt virke som är angripet och installera nytt.