Klicka på bilden för mer info

Om man får bekymmer med hussvamp så är rappa hussvamp åtgärder nyckeln för att problemet inte ska förvärras. Hussvampen ligger mestadels latent i trästrukturen och väntar på rätt förutsättning för att bryta ut. Problemet med hussvampen är att man många gånger inte märker den förrän det är för sent. Den har som karakteristika att den äter igenom träet och lämnar det med uttorkade små kuber som faller sönder när man rör dem. De här små kuberna syns dock inte förrän man som sagt rör dem.

Hussvampen kan också sprida sig väldigt snabbt från ett ort till ett annat. Forskning visar att hussvamp kan växa upp till 20 centimeter i månaden vilket gör att ett extensiv angrepp kan uppstå på bara några få månader. Det viktigaste som hussvamp kräver för att växa är rätt fuktighetsnivåer; en relativ luftfuktighet på över 85% brukar generellt möjliggöra för hussvampen att ta hastighet i sitt växande, annars så ligger den bara kvar och väntar. Hussvampen burkar oxå kallas för “den gråtande” svampen då det ser ut som den gråter, men till skillnad vad många anser att hussvampen klarar att ansamla nog mycket väta för att kunna växa är detta falskt, hussvampen behöver okej en extern källa för fukt.

Vad kan man genomföra?

Väta är som sagt nyckel för att hussvampen skall växa precis som för alger, mögel, mossa, lavar samt andra typer av påväxt. Det är därför hussvampen mestadels växer i miljöer med bristfällig dränering som exempelvis badrum, utrymme under hus och andra ytor med naken betong.

1. Se först samt främst till att bestämma vilken typ av svamp det handlar om, många andra angrepp kan vara mindre farliga och det är viktigt att veta absolut vilket det handlar om.
2. Övergå sedan till att leta upp fuktkällan, härifrån så kan du bedöma skadans omfattning och typ hundraprocentigt. Var beredd på att ett angrepp från hussvamp är väldigt lik ett isberg; du tittar på föga någonting på ytan. Men när du börjar riva var försiktig, många gånger går det att rädda mycket material om man är aktsam. Tänk på att vanliga mögelhundar oftast INTE hittar hussvampangrepp.
3. Avled all väta, det vill säga, installera ventilation, bygg om, etc.; vad som krävs för att fukten inte ska recidivera. Svampen klarar sig inte utan fukt och kommer då att åter gå “i dvala”.
4. Se till att torka ut allt angripet samt kringliggande trä till en relativ luftfuktighet på under 85% så att spridningen avbryts.
5. Byt ut det timmer som är ingripet då det kan affektera säkerheten i konstruktionen. Det är inte nödvändigt att byta även friskt virke, så förspilla inte pengar på det. Vad som men är värt att satsa i är ett stort bål med det borttagna materialet så att hussvampen för en gångs skull bränns upp.
6. Efter att allt är klart bör man kontrollera om saneringen varit framgångsrik. Det gör man lättast med hjälp av en hydrometer som mäter den relativa fuktighetshalten i luften. Mät på ett flera ställen för att på så sätt kunna bedöma om dina hussvamp åtgärder har fungerat!