De flesta trähus har hussvamp som ligger latent i träet, beredda att bryta ut när som helst. Anledningen varför detta i många fall inte sker är att förhållandena för den äkta hussvampen att expandera inte är optimala och de ligger alltså som sporer i träet.

Det finns en rad variabler som kan ge upphov till att hussvampsangrepp bryter ut, bland dem är fukt, passande hett och access till kalk. Den optimala fuktnivån för träet är 30 % fukthalt i virket samt ungefär 20 grader varmt. Anledningen att hussvampen behöver kalk är att kalken hjälper till att neutralisera den oxalsyra som bildas vid nedbrytning av träet och som fungerar som en form av hämmare för att hussvampen ska sprida sig till andra delar av träet.

Kalk finns vanligt inte fritt i luften och man måste på grund av detta finna källorna till det för att på så sätt kunna döda dessa. En genomsnittlig brunn är renoveringar där cement används, exempelvis vid renovering av husgrund eller rökgång. Kalken kan spridas förhållandevis ledigt samt tränga in i vilken hörn som helst.

Det kan av den anledningen vara svårt att finna all dold kalk samt ännu värre så kan arbetet för att sanera hussvamp försvåras avsevärt. Det bestämt mest smärtfria sättet att undvika problem med hussvamp är att ta ut en hussvamp- försäkring. Det kan vara lite kostsamt, men är antagligen det som kan få dej att sova bäst om nätterna. Det är angeläget att notera att en vanlig hemförsäkring i de flesta fall inte täcker denna typ av skador.

Det finns andra metoder som man kan använda sig av för att förebygga bekymmer med hussvamp. Bland övrigt bör man se till att alla våtutrymmen är fria från olika typer av läcka, då väta är roten till alla bekymmer med svampangrepp. Man ska oxå se till att vatten alternativt väta ansamlas någonstans, detta kan orsakas på bristfällig avrinning och brist av fullgod lufttillförsel. Det sista som man oxå kan göra är att avsyna att ytor som inte bör utsättas för fukt, inte utsätts för väta, det kan till exempel handla om takrännor, utrymme under hus samt husgrund.

Om ett problem dock uppstår så innefattar samma gyllene bestämmelse som innefattar för all typ av byggnad samt fordon; ju snabbare man åtgärdar problemet, ju mindre kostar det. Ett anfall från äkta hussvamp kan under optimala förhållanden förtära sig igenomstukturen på ett hus på blott två månader och lämna som resultat en sanering som kan kosta nästan lika mycket som att anlägga ett nytt hus.

Vid första indikation på ett angrepp bör man bums kontakta ett företag som specialiserar sig på att åtgärda hussvampsangrepp. Det finns ett flertal auktoriserade affärsverksamheter i Sverige, det flest kända är förmodligen Anticimex, som för många är synonymt med all art av sanering.

Det brukar oftast kosta en del att anlita ett saneringsföretag, men i slutändan är det mycket billigare än att behöva anlägga ett nytt hus. För att inte dryfta om den hälsorisk som man potentiellt utsätter sig för när man bor i ett hus som har blivit angripet av hussvamp.